O pojawianiu się formy wewnętrznej

W pewnym momencie procesu twórczego okazuje się, że świat widzialny nie może już dostarczać pokarmu dla najgłębszych intuicji malarza; to sygnał, że rozpoczyna się proces poszukiwania i dojrzewania właściwej formy wewnętrznej. Jest ona zwykle harmonijna, symetryczna i posiada wysoki stopień uporządkowania. Objawiająca się forma jest zawsze bardziej uduchowiona i doskonalsza w wyobrażeniu niż w samej realizacji plastycznej. Realizacja plastyczna więzi i wikła czystą wizję w ciemnej ziemskiej materii. Zadaniem artysty jest stworzenie takiej sytuacji artystycznej, aby użyty materiał sztuki został wyniesiony na jak najwyższy poziom udziału w uobecniającej się formie epifanicznej...

(Fragment z niepublikowanej książki pt. O Epifaniach i Mistrzach Form Ostatecznych)

Władysław Podrazik

TOP