o artyście

Władysław Podrazik urodził się w 1953 roku w Jodłowej, woj. podkarpackie. Jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego w Jodłowej. W 1972 roku rozpoczął studia w Akademii Górniczo-Hutniczej. Po ich przerwaniu, ze względu na sytuację rodzinną, podjął naukę w pracowni rzeźbiarskiej Stanisława Proszowskiego w Jodłowa-Nagórze.

W 1975 roku zdał egzamin cechowy uzyskując tytuł czeladnika rzeźbiarstwa w drewnie i rozpoczął samodzielną działalność rzemieślniczą. W 1978 roku rozpoczął studia eksternistyczne na wydziale Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, próbując jednocześnie poszerzać swoje umiejętności rzeźbiarskie w pracowni prof. Jerzego Bandury. W 1981 roku zaprojektował pomnik „Solidarności” w Jodłowej.

W 1982 roku następuje w poszukiwaniach Władysława Podrazika nagły zwrot duchowy i powrót do wcześniejszych zainteresowań malarstwem.

Nawiązuje bardzo owocny kontakt z malarzem Witoldem Pazerą, a potem z Grzegorzem Bednarskim, który przekonuje go do konieczności podjęcia stacjonarnych studiów malarskich. W 1984 zdaje egzamin i rozpoczyna studia malarskie krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Rozpoczyna się poszukiwanie i wędrówka po pracowniach. Pierwszy rok studiów to pobyt w pracowni prof. Mariana Buczka, a potem w pracowni prof. Stanisława Rodzińskiego i Zbyluta Grzywacza. W 1987 następuje zbawienne w skutkach przeniesienie się, a potem uzyskanie w 1989 dyplomu w pracowni prof. Jerzego Nowosielskiego. W pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych zapisuje się na studia na wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Władysław Podrazik uprawia malarstwo, poezję i pisze eseje o sztuce. Swoje teksty i artykuły o sztuce publikował w „Tygodniku Powszechnym”, „Wiadomościach ASP”, „Głosie Plastyków”, „Arttak” i w„ArsForum”. W roku 2007 w Wydawnictwie Znak opublikował wraz z Romanem Mazurkiewiczem wybór myśli Jerzego Nowosielskiego pt. „Prorok na skale”. Mieszka i tworzy w Krakowie.

TOP