Przedwiecznym obrazom...

Przedwiecznym obrazom
można bez wątpienia
przypisać słowo Jest

ci którzy je odnajdują
wybierają anonimowość
aby ustąpić miejsca boskości

to one w jaśniejszych epokach
pulsują
promienną obecnością

a w czasach duchowej posuchy
wycofują się
w sferę bezprzestrzenną

tam pozostają
poza naszym zasięgiem
nierozpoznane

do czasu

(1993)

Władysław Podrazik

TOP