O obrazie epifanicznym

Poświadczam
podczas olśnienia
jest moment
silniejszy niż czas
i choć trwa
kilka mgnień ziemskich
mierzony być może
tylko inną miarą

wiem skąd to zawieszenie
i dlaczego się ono objawia

to od lśniącej
blaszki serca
odbija się daleki Promień
i pada na ciemny czworokąt
budzącego się
Obrazu

(1991)

Władysław Podrazik

TOP