Dziś wieczorem

Zrozumiałem że nie ma rzeczy
Ważniejszej niż pomieszkiwanie
W jednym miejscu na ziemi

Nie obchodzą mnie
Żadne podróże
Ani wiza do jakiegokolwiek
Kraju na świecie
Nie muszę chyba dodawać
Że każdą zapowiedź wyjazdu
Uważam za dopust boży

Moje oczekiwania są ograniczone
Do trzech warunków
Zamieszkiwanie w Krakowie
Uprawianie malarstwa i poezji
Nieograniczony dostęp
Do napojów najwyższej jakości

(1998)

Władysław Podrazik

TOP